Η μοναδική ατμομηχανή στη Ρωσία μεταφέρει τους επιβάτες στη Σοβιετική εποχή