Ί.Μπέγκελ στο Πολυτεχνείο: Αυτό που κάνει ο μηχανισμός του κυβερνητικού τύπου είναι πρωτοφανές