Η πρώτη συμμετοχή του Δημήτρη Γιαννή σε Αγώνα Τρίαθλου