Η στιγμή που ο ύποπτος μεταφέρεται για υπόδειξη σκηνών