Η Τουρκία ενεργοποιεί το TURMARFOR στην πολυεθνική άσκηση Dogu Akdeniz-2021