«Εικο – στήριξη και παιδί»: Πρόγραμμα για παιδιά με δυσκολίες προσοχής