Οικονόμου | Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί οικονομική στήριξη στο λιανεμπόριο και στην εστίαση