«Είναι πολύ αργά για να μην ξεκινήσεις»: Συνταξιούχος διαπρέπει στο μονόζυγο