Ιωάννης Δαβερώνης, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Αττικής