Υπό τον φόβο ενός δεύτερου καιρικού χτυπήματος οι κάτοικοι των Λυμπιών