Υπογράφτηκαν και ξεκινάνε σύντομα οι εργασίεςσ στην Πλατεία Καπνεργάτη