Υποτονική η κίνηση στην λαϊκή αγορα Καβάλας λόγω των νέων μέτρων και των καιρικών συθηκών