Υψηλή πληρότητα στις ΜΕΘ Covid στην επικράτεια – σταθερή η εικόνα στην Κρήτη