Κ. Γρίβας Μ. Χριστοδουλίδης: Άρνηση έρευνας στους στρατιωτικούς για ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων