“Καλές” οι βροχές αλλά δεν βοήθησαν: Μισοάδεια παραμένουν τα φράγματα