Καταχωρείται στο δικαστήριο η υπόθεση του Αζέρου φερόμενου εκτελεστή