Καταδίωξη και σύλληψη 12 παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Καβάλας