Καταδίωξη κλοπιμαίου οχήματος της Υδατοπρομήθειας στη Λεμεσό