Καταδίωξη & σύλληψη μεταναστών μέσα στην πόλη της Καβάλας