Καθηγητής:” Έχουμε τόσα κοιτάσματα που μπορούμε να σώσουμε την Ευρώπη”