Κατώτατος μισθός: Η πλευρά των εργοδοτών, τα αγκάθια και οι επιφυλάξεις