Κινήσεις για αξιοποίηση ανέργων ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργαζόμενους