Κυπριακό, μεταναστευτικό στην ατζέντα της επίσκεψης του Πάπα στην Κύπρο