Κύπρος: Όλα τα μέτρα που αποφάσισε το υπουργικό για την αναχαίτιση της COVID-19…