Κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα νέα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας