Κλιματική αλλαγή: Ποιο είναι το χειρότερο μέρος διαβίωσης;…