Κωνσταντίνος Φίλης, Η Ευρώπη απείλησε με κυρώσεις την Τουρκία για την Πολωνία. Για την Ελλάδα τίποτα