Κορβέτα Sa’ar 6: Η θαλάσσια ισχύς στο νέο αμυντικό δόγμα του Ισραήλ