Κώστας Λάβδας, Πρέπει να θεωρούμε σίγουρο ότι θα δοκιμάσει κάτι ο Ερντογάν έως το 2023