Κουλούμας για ασθενή που περίμενε 20 ώρες για.. την κατάλληλη ειδικότητα