“Κόβει” τη συζήτηση για εφαρμογή περιοριστικών μέτρων ο Υπουργός Υγείας