“Κραυγή” απόγνωσης από την διευθ. ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας | Δεν μένει άδειο κρεβάτι στην ΜΕΘ