Κριτική Δώρας Αυγέρη από την Κομοτηνή στην κυβέρνηση για την αποδυνάμωση των Περιφ. Ιατρείων