Λάμπρος Καλαρρύτης, Οι συμμαχίες της Ελλάδας ανησυχούν την Τουρκία.