Λιγότεροι φέτος στις ουρές για τις αγορές της Black Friday