Λουκέτο σε δύο τμήματα βρεφονηπιακών έβαλε η Covid