Μ. Βρετανία: Διάσωση των κόκκινων τηλεφωνικών θαλάμων