“Μαντάλα”: Το γούρι του 2022 από το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Παύλος