Μαργαρίτα Κυριάκου για την ενισχυτική δόση στον ενήλικο πληθυσμό