Μάριος Αντωνίου για έλλειψη προσωπικού στο λιανικό εμπόριο