«Μας καταστρέψατε! Είμαστε ένοχοι,μας βιάζουν..αίσχος στη μασονία»