Μετά από σκληρή εκπαίδευση μηνών, ανήκουν πλέον στις τάξεις των καταδρομών