Μιχάλης Χριστοδουλίδης: ΟΙ Γερμανοί καταργούν τις ανεμογεννήτριες και τις ξεστοκάρουν στην Ελλάδα