Μιχάλης Ιγνατίου, Ανησυχία στις αγορές για πιθανή χρεοκοπία της Τουρκίας