Μηχανοκίνητη πορεία και κατάληψη από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους