Μείωση ΦΠΑ στο ρεύμα: Επιμένει σε καθολική μείωση η αντιπολίτευση