Μοίρασαν επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια σε μαθητές νηπιαγωγείου