Μουριάδης | Ξεκινούν τα έργα στην πλατεία Καπνεργάτη