Νέα δεδομένα από την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου για τα γυμναστήρια | Είσοδος μόνο στους εμβολιασμένους