Νέα μέτρα για την εστίαση ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση